Фінансова звітність 2021

Не аудитована річна фінансова звітність за 2021 рік.

1. Звіт про фінансовий стан 2021

2. Звіт про власний капітал 2021

3. Звіт про рух грошових коштів 2021

4. Звіт про сукупний дохід 2021

5. ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 2021

Річна фінансова звітність разом з аудиторським висновком буде розміщена на веб-сторінці щойно з’явиться технічна можливість створення та оприлюднення на порталі «Система фінансової звітності».