Кредити

 

 Кредитний калькулятор

 На виконання вимог мч.2  ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. №2664-ІІІ (із змінами) кредитна спілка «Єднання через Природний Закон» до укладання договору з клієнтом надає у письмовій формі наступну інформацію.

 

Для отримання кредиту або відкриття кредитної лінії необхідно надати:

— паспорт або документ, що його заміняє (прописка в Дніпропетровській обл.);

— реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), крім випадків, коли позичальник з релігійних переконань, або з інших законних підстав, не має РНОКПП;

—  довідка про доходи;

— інші документи на вимогу кредитної спілки;

— якщо сума кредиту до 5 000 грн. — 1 поручитель, від 5 000 грн. до 20 000 грн. потрібено 2 поручителя, понад 20 000 грн. — 3 поручителя.

Поручителям необхідно надати паспорт, РНОКПП та довідку про доходи.

Усі кредити надаються лише з позитивною кредитною історією!

Механізм сплати: готівка, безготівковий розрахунок.
Схема погашення: класична, ануїтет.
Класична – сума отриманого кредиту (тіло кредиту) розбивається на рівні частини і виплачується кожного місяця. Відсотки нараховуються щомісячно на залишок тіла кредиту.
Ануїтет – повернення взятих коштів з нарахованими на них відсотками рівними частками протягом усього терміну позики

Кредит видається на умовах строковості, зворотності, платності, забезпеченості, оформлюється в письмовій формі. Можливе кредитування по кредитній лінії.

Форми забезпечення: договори поруки фізичних осіб, договори застави майна, договори застави майнових прав за вкладом.

Можливість дострокового повернення: договором передбачається можливість дострокового повернення кредиту, проценти в такому разі сплачуються тільки за час користування кредитом.

Укладення договору про споживчий кредит не пов’язано з необхідністю отримання споживачем супровідних послуг фінансової установи, кредитних посередників та третіх осіб. Витрати споживача на супровідні послуги, які підлягають сплаті на користь фінансової установи, кредитних посередників та третіх осіб не передбачені.

Діючі відсоткові ставки за кредитами.

Тип кредиту

Цільове призначення кредиту

Назва кредитного продукту

Опис

%

Ставка

Неспоживчий

Комерційні кредити

Бізнес

Сума кредиту:

10 000-399 000 грн.

Строк: 1-36 міс.

Ціль: підтримка власного бізнесу

40%

Миттєвий

Сума кредиту:

100-6 500 грн.

Строк: 1-24 міс.

Ціль: кредит до заробітної плати

50%

Неспоживчий

Кредити, надані на ведення фермерських господарств

На ведення фермерських господарств

Сума кредиту:

10 000-399 000 грн.

Строк: 1-36 міс.

Ціль: закупівля насіння, добрива, палива, худоби, птиці та інше

32%

На розвиток фермерських господарств

Сума кредиту:

10 000-399 000 грн.

Строк: 1-12 міс.

Ціль: кредити фермерським господарствам за підтримки ліквідності Проєкту «Кредитування сільськогосподарським виробникам»

22%

Споживчий/ Неспоживчий

Кредити, надані на ведення особистих селянських господарств

На ведення особистих селянських господарств

Сума кредиту:

1 000-399 000 грн.

Строк: 1-36 міс.

Ціль: сільськогосподарські потреби

36%

На розвиток особистих селянських господарств

Сума кредиту:

10 000-399 000 грн.

Строк: 1-12 міс.

Ціль: кредити особистим селянським господарствам за підтримки ліквідності Проєкту «Кредитування сільськогосподарським виробникам»

22%

Для сігоспвиробників (особистих селянських та дачних господарств)

Сума кредиту: 1 000-200 000 грн.

Строк: 1-24 міс.

Ціль: господарські потреби (корма, добрива, насіння, птиця, худоба)

30%

Споживчий

Кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна

Ремонт та реконструкція нерухомого майна

Сума кредиту:

1 000-399 000 грн.

Строк: 1-36 міс.

Ціль: косметичний та технічний ремонт оселі, приміщень, споруд

40%

Придбання нерухомого майна

Сума кредиту:

10 000-399 000 грн.

Строк: 1-36 міс.

Ціль: купівля нерухомого майна

28%

Будівництво нерухомого майна

Сума кредиту:

10 000-399 000 грн.

Строк: 1-36 міс.

Ціль: будівництво нерухомого майна

28%

Споживчий

Споживчі кредити, у тому числі:

 

 

придбання автотранспорту

Придбання автотранспорту

Сума кредиту:

1 000-399 000 грн.

Строк: 1-36 міс.

Ціль: придбання нового або б/у автотранспорту, купівля запчастин та ремонт.

34%

придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп`ютерів

Придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп`ютерів

Сума кредиту:

500-100 000 грн.

Строк: 1-24 міс.

Ціль: придбання/ремонт побутової техніки

38%

інші потреби

Побутові потреби

Сума кредиту:

500-399 000 грн.

Строк: 1-36 міс.

Ціль: побутові потреби

42%

Перекредитування

Сума кредиту:

1 000-399 000 грн.

Строк: 1-36 міс.

Ціль: перекредитування кредитів інших фінустанов. (Лише з позитивною кредитною історією).

34%

Пенсійний

Сума кредиту:

500-50 000 грн.

Строк: 1-24 міс.

Ціль: побутові потреби

38%

Освітній

Сума кредиту:

1 000-399 000 грн.

Строк: 1-36 міс.

Ціль: сплата за навчання, проживання у гуртожитку.

32%

Енергозбереження

Сума кредиту:

1 000-399 000 грн.

Строк: 1-36 міс.

Ціль: встановлення опалення, вікон, утеплення фасадів.

40%

Вигідний

Сума кредиту:

500-399 000 грн.

Строк: 1-36 міс.

Ціль: вигідна пропозиція кредитування

32%

Архів відстоткових ставок за кредитами.

 ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ ТА СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ ЗА КОРИСТУВАННЯ КРЕДИТОМ

  1. Погашення кредиту та процентів за користування кредитом здійснюватиметься згідно графіка платежів (повернення основної суми кредиту (тіла кредиту) та погашення процентів за користування кредитом) (далі — графік платежів), що є невід’ємною частиною Договору.
  2. Черговість погашення вимог за Договором.

У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов’язання за Договором у повному обсязі ця сума погашає вимоги кредитора у такій черговості:

1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом;

2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом.

3) у третю чергу сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до договору про споживчий кредит.

Паспорт споживчого кредиту.

Порядок і процедура захисту персональних даних споживачів.

Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів.

Порядок розгляду кредитною спілкою звернень (скарг) споживачів щодо послуги споживчого кредиту.

Порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки).

Інформація про істотні характеристики послуги споживчого кредиту (додаток 1 до положення, затвердженого постановою НБУ від 05.10.2021 №100) — такий тип кредиту не використовується.

Інформація про істотні характеристики послуги споживчого кредиту (додаток 2 до положення, затвердженого постановою НБУ від 05.10.2021 №100) 

Інформація про істотні характеристики послуги споживчого кредиту (додаток 3 до положення, затвердженого постановою НБУ від 05.10.2021 №100) — такий тип кредиту не використовується.

Інформація про істотні характеристики послуги споживчого кредиту (додаток 4 до положення, затвердженого постановою НБУ від 05.10.2021 №100) такий тип кредиту не використовується.

Відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю:

   1. При винекнені простроченної заборгованості Сторони мають право:
   1) Кредитодавць та/або новий кредитор (за наявності) на залучення колекторської компанії до врегулювання простроченої заборгованості за Договором;
    2) Кредитодавць, новий кредитор (за наявності), колекторської компанії (за наявності): звертатися до третіх осіб у порядку та на умовах, передбачених статтею 25 Закону України «Про споживче кредитування», з метою інформування про необхідність виконання Позичальником зобов’язань за Договором; повідомляти інформацію про укладення Позичальником Договору, його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є стороною Договору – представникам, спадкоємцям, поручителям, майновим поручителям Позичальника, третім особам, взаємодія з якими передбачена Договором та які надали згоду на таку взаємодію; передавати інформацію про прострочену заборгованість близьким особам Позичальника із дотриманням вимог частини шостої статті 25 Закону України «Про споживче кредитування».
    2. Кредитодавцю, новому кредитору (за наявності), колекторській компанії (за наявності) забороняється, повідомляти інформацію про укладення Позичальником Договору, його умови, стан виконання, наявність простроченої заборгованості та її розмір особам, які не є стороною Договору. Така заборона не поширюється на випадки повідомлення зазначеної інформації представникам, спадкоємцям, поручителям, майновим поручителям Позичальника, третім особам, взаємодія з якими передбачена Договором та які надали згоду на таку взаємодію, а також на випадки передачі інформації про прострочену заборгованість близьким особам споживача із дотриманням вимог частини шостої статті 25 Закону України «Про споживче кредитування», на підставі волевиявлення (згоди) Позичальника.
    3.Позичальник своїм підписом у Договорі підтверджує згоду на взаємодію із Кредитодавцем при врегулюванні простроченої заборгованості за Договором в порядку передбаченому ст. 25 Закону України «Про споживче кредитування» та умовами Договору, а також підтверджує, що його повідомлено про фіксування взаємодії за допомогою відео- та/або звукозаписувального технічного засобу в порядку передбаченому законодавством та надає згоду на обробку персональних даних.
   Позичальник своїм підписом у Договорі підтверджує, що він надає згоду при врегулюванні простроченої заборгованості за Договором на особисті зустрічі за місцем проживання Позичальника чи за іншим місцем, додатково погодженим Сторонами під час телефонної розмови чи шляхом надання Позичальником окремої письмової згоди в робочі дні з 9.00 год. до 19.00 год. та підтверджує, що його повідомлено про фіксування взаємодії за допомогою відео- та/або звукозаписувального технічного засобу в порядку передбаченому законодавством та надає згоду на такі дії. 

Залучення колекторських компаній для роботи із простроченою заборгованістю: не передбачається.

В разі виявлення Споживачем несанкціонованого доступу або зміну інформації про себе в системах дистанційного обслуговування  КС «Єднання через Природний Закон», РЕКОМЕНДУЄМО такому Споживачеві негайно повідомити про виявлений такий факт кредитній спілці, шляхом: — здійснення телефонного дзвінка на номер контактного телефону 099 970 60 24 та/або направлення повідомлення на адресу електронної пошти kreditnaspilka@gmail.com

Попередження про можливі наслідки згідно із законодавством України для споживачів у разі користування фінансовою послугою з надання споживчого кредиту:
1.    Необхідність сплати платежів згідно умов договору, в т.ч. тіла кредиту, процентів, а у випадку невиконання зобов’язань за кредитом (при відсутності обмежень згідно законодавства) – додаткових процентів за час прострочення та неустойки.
2.    Повідомлення про користування послугою позичальником та виконання/не виконання ним платежів за договором до Бюро кредитних історій.
3.    Надання Національному Банку України та Державній службі фінансового моніторингу інформації про позичальника та виконані ним фінансові операції.
4.    У випадку невиконання умов договору – можливим наслідком може бути подання кредитною спілкою позову до суду про стягнення боргу. З подальшим отриманням виконавчого документа та пред’явлення його до Державної виконавчої служби з метою примусового виконання рішення суду (примусового стягнення заборгованості за договором кредиту).
5. Позичальник, який порушив своє зобов’язання щодо повернення кредиту та процентів за ним, має відшкодувати Кредитодавцю завдані цим збитки відповідно до закону з урахуванням вимог ст. 21 Закону України Про споживче кредитування:
 1) Пеня за не виконання зобов’язання щодо повернення кредиту та процентів за ним не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла в період, за який сплачувалася пеня, та не може бути  більшої за 15 відсотків суми простроченого платежу.
 2) Сукупна сума пені, нарахована за порушення зобов’язань споживачем на підставі договору про споживчий кредит, не може перевищувати половини суми, одержаної споживачем за таким договором, і не може бути збільшена за домовленістю Сторін.
6. Порушення виконання зобов’язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі.
7. Кредитна спілка отримує право на розірвання договору в порядку та з підстав, передбачених договором або законом. Стягнення заборгованості з поручителів.
8. Фінансовій установі забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання споживчого кредиту.
9. Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.
10. Фінансова установа має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін.
11. Можливість споживача відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.
12. Можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати.
13. Ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов’язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит — не передбачено договором.