Кредити

 

Вам потрібні додаткові кошти і Ви не хочете займати їх у родичів чи знайомих? Тоді звертайтеся до нас в кредитну спілку «Єднання через Природний Закон». Ми завжди готові допомогти Вам на вигідних для Вас умовах!

На виконання вимог мч.2  ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. №2664-ІІІ (із змінами) кредитна спілка «Єднання через Природний Закон» до укладання договору з клієнтом надає у письмовій формі наступну інформацію -> натиснути тут.

КРЕДИТИ

Для того, щоб отримати кредит вам необхідно:

— надати оригінали паспорта, ідентифікаційного коду та довідку про доходи;

— якщо сума кредиту до 5 000 грн. — 1 поручитель;

від 5 000,00 грн. до 20 000 грн. потрібено 2 поручителя;

понад 20 000 грн. — 3 поручителя.

Поручителям необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код та довідку про доходи.

Усі кредити надаються лише з гарною кредитною історією!

Переваги отримання кредиту в кредитній спілці:

короткі терміни розгляду заявок (при наявності всіх документів і поручителів гроші видаються в той же день);
індивідуальний і гнучкий підхід до кожного позичальника;
отримання кредиту готівкою;
— кредит надається тільки в національній валюті, що захищає позичальника від ризику валютних коливань;
відсутність прихованих платежів, комісій і страхування;
гнучкі графіки погашення кредиту;

відсотки нараховуються на залишок боргу за кредитом;
— можливе дострокове погашення кредиту без штрафних санкцій і т.д.

КРЕДИТНІ ЛІНІЇ

Умови кредитування кредитних ліній не відрізняються від звичайного кредиту, але мають ряд переваг:

1. Оперативність — в рамках відкритого ліміту ви швидко можете отримати необхідну вам суму.

2. Економія на відсотках — ви сплачуєте тільки за ту суму кредиту, яку ви фактично зняли з кредитної лінії.

3. Мінімальна і стабільна відсоткова ставка — напротязі строку дії договору відсоткова ставка залишається без зміни.

4. Можливість збільшення ліміту кредитної лінії — кредитна спілка за умови хорошої кредитної історії позичальника члена КС може збільшити ліміт кредиту.

5. Мінімум часу — при оформлені нової лінії Ви економите час.

6. Строки — кредитні лінії оформляються на строк до 2 років.

7. При знятті траншей з кредитної лінії комісія не береться!

Діючі відсоткові ставки за кредитами КС «Єднання через Природний Закон».

Тип кредиту Цільове призначення кредиту Назва кредитного продукту Процентна ставка
Неспоживчий Комерційні кредити Бізнес 40%
Миттєвий 50%
Неспоживчий Кредити, надані на ведення фермерських господарств На ведення фермерських господарств 32%
На розвиток фермерських господарств 18%
Споживчий/ Неспоживчий Кредити, надані на ведення особистих селянських господарств На ведення особистих селянських господарств 36%
На розвиток особистих селянських господарств 18%
Для сігоспвиробників (особистих селянських та дачних господарств) 30%
Споживчий Кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна Ремонт та реконструкція нерухомого майна 40%
Придбання нерухомого майна 28%
Будівництво нерухомого майна 28%
Споживчий Споживчі кредити, у тому числі:
придбання автотранспорту Придбання автотранспорту 34%
придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп`ютерів Придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп`ютерів 38%
Придбання техніки в магазині «Smart техніка» 38%
інші потреби Побутові потреби 42%
Перекредитування 34%
Пенсійний 38%
Освітній 32%
Енергозбереження 40%
Вигідний 32%

Архів вже не діючих відстоткових ставок за кредитами.

Паспорт споживчого кредиту. Натиснути тут

Паспорт споживчого кредиту

1. Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит (Стандартизована форма).

Найменування кредитодавця та його структурного або відокремленого підрозділу, в якому поширюється інформація

Кредитна спілка «Єднання через Природний Закон»

Місцезнаходження кредитодавця та адреса структурного або відокремленого підрозділу, в якому поширюється інформація

53400, Дніпропетровська обл.,

м. Марганець,

вул. Паркова, буд. 12

Ліцензія/Свідоцтво

Розпорядження Нацкомфінпослуг 382 від 23.02.2017р. про видачу ліцензії з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. Статус ліцензії: чинна.

Свідоцтво про внесення Спілки до Державного реєстру фінансових установ КС № 289 від 24.06.2004 р. Розпорядження Держфінполуг №1107, реєстраційний номер 14100387

Номер контактного телефону

+38 (099) 970-60-24, +38 (096) 283-14-48

Адреса електронної пошти

kreditnaspilka@gmail.com

Адреса офіційного веб-сайту

www.kreditnaspilka.com

2. Інформація та контактні дані кредитного посередника*

Найменування кредитного посередника

      —

Місцезнаходження

      —

Номер контактного телефону

      —

Адреса електронної пошти

      —

Адреса офіційного веб-сайту*

      —

3. Основні умови кредитування з урахуванням побажань споживача

Тип кредиту

кредит             кредитна лінія

Сума / ліміт кредиту, грн.

  3000 – 50 000 грн.

Строк кредитування

  03-24 місяців

Мета отримання кредиту

споживче кредитування

Спосіб та строк надання кредиту

Готівковим/безготівковим шляхом

Можливі види (форми) забезпечення кредиту

порука заставне майно

Необхідність проведення оцінки забезпечення  кредиту

      —

Мінімальний розмір власного платежу (фінансової участі) споживача за умови отримання кредиту на придбання товару/роботи/послуги, %

      —

4. Інформація щодо орієнтованої реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача

Процентна ставка, відсотків річних

     40 %

Тип процентної ставки

     Фіксована

Порядок зміни змінюваної процентної ставки

       —

Платежі за супровідні послуги кредитодавця, обов’язкові для укладання договору, грн.:

       —

Застереження: витрати на такі послуги можуть змінюватися протягом строку дії договору про споживчий кредит

 

Платежі за послуги кредитного посередника, що підлягають сплаті споживачем, грн.*

       —

Орієнтовані загальні витрати за кредитом, грн.

  1252.22 грн., розраховано виходячи з суми кредиту 3 000 грн.

Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк користування кредитом (у т.ч. тіло кредиту, відсотки, комісії та інші платежі), грн.

  4252.22 грн., розраховано виходячи з терміну 24 місяців та суми кредиту 3 000 грн.

Орієнтована реальна річна процентна ставка, відсотків річних

    20,84 %

Застереження: наведені обчислення орієнтованої реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача є репрезентативними та базуються на обраних споживачем умовах кредитування, викладених вище, і на припущенні, що договір про споживчий кредит залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а кредитодавець і споживач виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в договорі.

Орієнтована реальна річна процентна ставка обчислена на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги кредитодавця залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії договору про споживчий кредит.

Застереження: використання інших способів надання кредиту та/або зміна інших вищезазначених умов кредитування можуть мати наслідком застосування іншої орієнтованої реальної річної процентної ставки та орієнтованої загальної вартості кредиту для споживача.

Платежі за супровідні послуги третіх осіб, обов’язкові для укладення договору/отримання кредиту, грн.

     —

послуги нотаріуса

    ні

послуги оцінювача

    ні

послуги страховика

    ні

… (зазначаються інші обов’язкові послуги, за наявності, та розмір платежу за них, грн.)

     —

5. Порядок повернення кредиту

Кількість та розмір платежів, періодичність внесення

Надається у вигляді графіку платежів, у якому визначаються кількість, розмір платежів та періодичність їх внесення.

6. Додаткова інформація*

Наслідки прострочення виконання та/або невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит:

     —

пеня

нараховується на суму простроченого платежу за кожний день прострочення та становить не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

штрафи

       —

процентна ставка, яка застосовується при невиконанні зобов’язання щодо повернення кредиту

       —

інші платежі

       —

7. Інші важливі правові аспекти

Споживач має право безкоштовно отримати копію проекту договору про споживчий кредит у письмовій чи електронній формі за своїм вибором. Це положення не застосовується у разі відмови кредитодавця від продовження процесу укладання договору зі споживачем.

Споживач має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про споживче кредитування».

      так

Споживач має право достроково повернути споживчий кредит без будь-якої додаткової плати, пов’язаної з достроковим поверненням. Договором про споживчий кредит може бути встановлений обов’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа.

Умови договору про споживчий кредит можуть відрізнятися від інформації, наведеної в цьому Паспорті споживчого кредиту, та будуть залежати від проведеної кредитодавцем оцінки кредитоспроможності споживача з урахуванням, зокрема, наданої ним інформації про майновий та сімейний стан, розмір доходів тощо.

Дата надання інформації:

ДД/ММ/РРРР

Ця інформація зберігає чинність та є актуальною до:

ДД/ММ/РРРР

Підпис кредитодавця: /___________/ ________________

Підтверджую отримання та ознайомлення з інформацією про умови кредитування та орієнтовну загальну вартість кредиту, надані виходячи із обраних мною умов кредитування.

Підтверджую отримання мною всіх пояснень, необхідних для забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано договір до моїх потреб та фінансової ситуації, зокрема шляхом роз’яснення наведеної інформації, в тому числі суттєвих характеристик запропонованих послуг та певних наслідків, які вони можуть мати для мене, в тому числі в разі невиконання мною зобов’язань за таким договором.

______________ 20___ р. /____________/ _____________________

       (Дата)                                 (Підпис)                 (ПІБ)

  • Інформація заповнюється за наявності.