Що таке КС

Свій до свого по своє

«Кредитна спілка — це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. Кредитна спілка є фінансовою установою, видом діяльності якого є надання виключно фінансових послуг, передбачених Законом ».

[Закон України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001].

Іншими словами, кредитна спілка — це організація, створена з метою надання допомоги своїм членам шляхом їх взаємного кредитування. Схема діяльності кредитних спілок проста: одні члени організації, з метою захистити свої кошти від інфляції, розміщують їх на депозитні рахунки, інші — користуються цими засобами на кредитній основі. Діяльність кредитних спілок спрямована не на отримання прибутку, а на поліпшення добробуту їх членів. Можна сказати, що одні члени організації кредитують інших.

Діяльність кредитних спілок засновано на таких основних принципах, як: прозорість, гласність, самоврядування, рівноправність членів організації, свобода вступу та виходу з членства.

Діють кредитні спілки на основі добровільного членства: вступу в організацію і виходу з неї. Члени кредитних спілок частіше за все об’єднані спільними інтересами, місцем роботи, місцем проживання або іншими ознаками. Поле членства відрізняє кредитні спілки від інших суб’єктів підприємницької діяльності.

Кредитна спілка за своєю природою є не тільки ефективним механізмом взаємокредитування своїх членів, але й громадською організацією.

Кредитна спілка створюється і діє в першу чергу для забезпечення можливості членам отримати кредит на прийнятних для них умовах. Це організація, що дозволяє на вигідних умовах взяти кредит на навчання, оздоровлення, придбання або будівництво житла, придбання побутової техніки, одягу і т.д. Відсотки, отримані спілкою за кредитами, складають його дохід, який надалі направляється на формування фондів та нарахування відсотків на вклади членів.